Villanyszerelők Lapja

Jogi esetek

EU-s áfa változásokII.html

2004. július 8. | netadmin |  2172 | |

Az alábbi tartalom archív, 16 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Európai Unióhoz való csatlakozásunk miatt megváltozott szabályok az áfa-törvényben Múlt havi számunkban az Európai Unióhoz való csatlakozásunk miatt az áfa-törvényben megváltozott szabályokról írtunk, most ezt egészítjük ki néhány gyakorlati példá...

Európai Unióhoz való csatlakozásunk miatt megváltozott szabályok az áfa-törvényben


Múlt havi számunkban az Európai Unióhoz való csatlakozásunk miatt az áfa-törvényben megváltozott szabályokról írtunk, most ezt egészítjük ki néhány gyakorlati példával, asznos tudnivalóval.


Adóalanyok közötti ügyletek

Az Európai Unión belüli értékesítés alapügylete, ha adóalany értékesít adóalanynak, és mindkét adóalany rendelkezik közösségi adószámmal. Ilyenkor az értékesítés áfa-mentes, mert a célország szerinti adózás elvét követve a beszerző fog a saját államában az ügylet után adózni. Az áfa-mentesség levonási joggal párosul, vagyis az áfa-mentesen értékesítő adóalany ezen értékesítésével összefüggő, előzetesen felszámított áfá-ját levonásba helyezheti. A beszerző adóalany önadózás keretében, a saját államának áfa adókulcsa szerint vallja be adófizetési kötelezettségét. Ugyanabban az áfa bevallásban beállítja az áfát levonhatóként is. Ez Magyarországon javítja a vállalkozások pénzügyi helyzetét, és egyben a költségvetésnek kiesést jelent.

Példa: Ha egy magyar kft. értékesít osztrák cégnek egy gépet, ekkor a magyar kft. ezt áfa-mentesen számlázza. Az értékesítés után a beszerző Ausztriában fogja megfizetni az általános forgalmi adót az ott érvényes áfa kulcs alapján. A gép beszerzéséhez, előállításához kapcsolódó előzetesen felszámított áfá-t a magyar adóalany levonhatja.
Ha a magyar kft. szerez be Ausztriából gépet, úgy az osztrák cég ezt áfa-mentesen számlázza. A magyar kft. Magyarországon önbevallással beállítja a 25%-os fizetendő áfá-t, amelyet ugyanabban a bevallásában levonható adóként is szerepeltet. Feltételezve, hogy a magyar kft. áfa-levonási joga az általános szabályok szerint fennáll.Példa:

Egy magyar kft. értékesít osztrák cégnek egy gépet, ekkor a magyar kft. ezt áfa-mentesen számlázza. Az értékesítés után a beszerző Ausztriában fogja megfizetni az általános forgalmi adót az ott érvényes áfa kulcs alapján. A gép beszerzéséhez, előállításához kapcsolódó előzetesen felszámított áfa-t a magyar adóalany levonhatja.
Ha a magyar kft. szerez be Ausztriából gépet, úgy az osztrák cég ezt áfa-mentesen számlázza. A magyar kft. Magyarországon önbevallással beállítja a 25%-os fizetendő áfa-t, amelyet ugyanabban a bevallásában levonható adóként is szerepeltet. Feltételezve, hogy a magyar kft. áfa levonási joga az általános szabályok szerint fennáll.


Adóalany értékesítése nem adóalany, vagy különleges jogállású beszerző felé

Különleges jogállású beszerzőknek minősülnek az adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző adóalanyok, vagyis tárgyi adómentes tevékenységet végzők, az alanyi adómentességet választók, a mezőgazdasági különleges jogállás alá tartozók, és az eva-alanyok is. Nem adóalanyok Magyarországon pl. a közhatalmi tevékenységet végző személyek, szervezetek (minisztériumok, önkormányzatok). Ha egy adott tagállambeli adóalany értékesít más tagállambeli nem adóalanynak, úgy az adózás módja attól függ, hogy a beszerző az Európai Uniós tagállamokból történő összesített beszerzései tekintetében a tárgyévben nem érte el a 10 000 eurót, vagy azt meghaladja, és az értékhatártól függetlenül nem választotta-e a saját tagállamában történő adózást. Amennyiben a különleges jogállású beszerző az említett összeghatár alatt van (és nem választotta a saját tagállamában történő adózást sem), úgy beszerzése nem minősül Közösségen belül történő beszerzésnek, vagyis saját tagállamában nem adózik ezen beszerzése után. Viseli viszont az eladó által rá áthárított adóösszeget, melyre nézve levonási jogot nem gyakorolhat.

Például, ha egy magyar polgármesteri hivatal Szlovákiából szerez be számítástechnikai gépeket, és beszerzése valamennyi uniós tagállamot tekintve a tárgyévben 10 000 euró alatt van, úgy ezen beszerzése után Magyarországon adófizetésre nem kötelezett, fizeti viszont az ár részeként a szlovák 19%-os általános forgalmi adót.
Amennyiben a 10 000 eurós összeghatárt túllépi a beszerzés, úgy a túllépést megvalósító beszerzése után már teljes összegben Magyarországon adózik, és a 2004 év hátralévő uniós beszerzéseit, valamint a 2005 évben történő beszerzéseit is Európai Unión belüli beszerzésként kell kezelnie. Természetesen az értékhatár átlépését követő beszerzései tekintetében az eladó már adómentesen értékesít, a termék a vevő tagállamában (Magyarországon) lesz adóköteles.

Távértékesítés

Ha a termék eladója saját maga, vagy az általa megbízott fuvarozóval elszállíttatja másik tagállamba a terméket, és a másik tagállambeli vevő az ún. különleges beszerzői körbe tartozik/ul, akkor beszélünk távértékesítésről. Az értékesítés tárgyát képező termék nem lehet új közlekedési eszköz, vagy fel- és összeszerelés tárgyát képező termék. Ha az értékesítés az előbb felsorolt feltételeknek megfelel, akkor az eladónak azt kell figyelemmel kísérnie, hogy az adott tagállamba az említett vevői kör részére a tárgyévben milyen értékben értékesített már. Ha ez nem haladja meg a vevő tagállamában meghatározott összeghatárt, akkor saját adókulcsával értékesít. Ez az összeghatár Magyarországon 35 000 euró. 2004 évre ennek az időarányos része 23 000 euró. Az összeghatár túllépését követően az értékesítő adóalanynak Magyarországon be kell jelentkeznie, és az év hátra lévő részében és a következő teljes évben Magyarországon az itt érvényes adómértékkel kell adóznia. Lehetőség van értékhatár alatt is a magyarországi adózás választására.


A távolsági értékesítésnél a célországban előírt kötelező bejelentkezést igénylő értékhatárok a következők:


klikk a nagy képhez

Tomcsányi Erzsébet

 


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem