Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Oláh Csaba

villamosmérnök

 1206 | |

Oláh Csaba cikkei

Oláh Csaba

IT rendszerek vizsgálata, fajlagos talajellenállás mérése

Hibavédelem ellenőrzése − műszeres vizsgálatok X.

2016. december 5. |  4283
Társszerző: Furján Attila
4 4.33 (3)

Hibavédelem ellenőrzése – Műszeres vizsgálatok című cikksorozatunk utolsó részében az IT rendszerek vizsgálatával és műszeres mérésével, majd a fajlagos talajellenállás mérési módszereivel foglalkozunk, mely nem része az egyes villamos berendezések, berendezésrészek hibavédelmi szempontból történő felülvizsgálatának, de földelő-, valamint villámvédelmi rendszerek tervezésének alapját képezi. Bár a fajlagos talajellenállás jellemző értékei megtalálhatók az egyes vonatkozó szabványokban, nem megfelelően megállapítható talajösszetétel esetén a műszeres vizsgálat nyújthat támpontot a tervezés elvégzéséhez.

Oláh Csaba

Villamos kéziszerszámok és készülékek vizsgálata

Hibavédelem ellenőrzése − műszeres vizsgálatok IX.

2016. november 5. |  15 868
Társszerző: Furján Attila
16 4.77 (13)

A gyors, pontos és villamos szempontból biztonságos munkavégzés feltétele a megfelelően karbantartott és ellenőrzött villamos készülékek rendeltetésszerű használata.

Oláh Csaba

Hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszerek vizsgálata II.

Hibavédelem ellenőrzése − műszeres vizsgálatok VIII.

2016. október 5. |  4481
Társszerző: Furján Attila
7 4.5 (6)

Cikksorozatunk előző részében a hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek alapvető szabványi és törvényi vonatkozásaival, a rendszerdokumentáció elkészítésének minimális követelményeivel és érintőlegesen a vonatkozó MSZ EN 62446:2010 szabvány által megkövetelt hibavédelmi mérések felsorolásával foglalkoztunk. Ennek folytatásaként jelen cikkünkben rátérünk a mérések bővebb leírására és az ezen vizsgálatok elvégzéséhez szükséges környezeti jellemzők és követelmények tárgyalására.

Oláh Csaba

Hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszerek vizsgálata I.

Hibavédelem ellenőrzése − műszeres vizsgálatok VII.

2016. szeptember 5. |  4640
Társszerző: Furján Attila
8 4.57 (7)

A környező európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre nagyobb teret nyer a villamosenergia-termelésben a megújuló energiaforrások felhasználása. Viszonylag egyszerű telepíthetősége és felhasználhatósága miatt ennek egyik legelterjedtebb formája a hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszerek (napelemes rendszerek) alkalmazása mind lakossági, mind villamosenergia-szolgáltatói téren.Oláh Csaba

Forgásirány vizsgálata, fázis-nulla azonosítás, szemrevételezés

Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok VI.

2016. augusztus 5. |  7667
Társszerző: Furján Attila
3 5 (2)

A hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok című cikksorozat utolsó, AC oldali hibavédelmi méréseket tárgyaló részéhez érkeztünk, így jelen cikkünk tárgyát a korábbi gyakorlattal szemben, a műszeres vizsgálatokon túl, a szemrevételezéssel történő ellenőrzés és a dokumentálás képezi. Ezeken túl kitérünk a felülvizsgálat részeként elvégzendő fázis-nulla azonosításra, forgásirány-ellenőrzésre, működési próbák elvégzésére és a hálózat paramétereiből adódóan létrejövő feszültségesés mértékének ellenőrzésére.

Oláh Csaba

Áram-védőkapcsolók (RCD-k) vizsgálati módszerei

Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok V.

2016. június 13. |  19 889
Társszerző: Furján Attila
19 5 (12)

Villamos berendezések hibavédelmi szempontból történő első vagy időszakos, esetleg javítást követő felülvizsgálatának fontos részét képezi az áram-védőkapcsolók, szabvány szerinti rövidítéssel az RCD-k (egyéb használt, de nem szabványos elnevezései: FI kapcsoló, FI relé, ÉV kapcsoló, ÉV relé, életvédelmi relé) felülvizsgálata, függetlenül attól, hogy alapvédelmi vagy kiegészítő védelmi szerepet tölt be a vizsgált eszköz hibavédelem szempontjából. Áram-védőkapcsolók felülvizsgálata esetén azonosítás, szemrevételezés és műszeres mérés is szükséges az adott eszköz vizsgálatának és minősítésének elvégzéséhez. Az RCD-k vizsgálatának eredményeit javasolt önálló jegyzőkönyvben csatolni a vizsgált villamos berendezés vagy berendezésrész minősítő iratának mellékleteként.

Oláh Csaba

Hurok- és vonalimpedancia-vizsgálati módszerek

Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok IV.

2016. május 13. |  17 203
Társszerző: Furján Attila
16 5 (9)

Jelen cikkünk tárgyát a hibavédelem szempontjából a táplálás önműködő lekapcsolásával kialakított védelmi mód ellenőrzésére szolgáló mérések és vizsgálati módszerek képezik.

Oláh Csaba

Villamos berendezés szigetelési ellenállásának vizsgálata

Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok III.

2016. április 17. |  24 479
Társszerző: Furján Attila
15 4.82 (11)

Cikksorozatunk harmadik részében a villamos berendezések, padlózatok és falak szigetelési ellenállása/impedanciájának vizsgálati módszereit tárgyaljuk. Fontos, hogy ezeket a vizsgálatokat ne keverjük össze az MSZ 13207:2000 szabvány szerinti kábelek szigetelési ellenállásmérésével!

Oláh Csaba

Védővezető folytonosságának vizsgálati módszerei

Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok II.

2016. március 9. |  21 788
Társszerző: Furján Attila
21 4.89 (19)

Cikksorozatunk első részében a földelési ellenállás mérésének lehetséges módszereit vizsgáltuk meg. Amennyiben az adott, vizsgált villamos berendezés esetében a földelő vagy a földelőrendszer megfelel a vonatkozó követelményeknek, továbbléphetünk a védővezető folytonosságának vizsgálatára.

Oláh Csaba

Földelési ellenállás vizsgálatának módszerei

Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok I.

2016. február 17. |  30 238
Társszerző: Furján Attila
18 4.93 (14)

A Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok című cikksorozat lényege a villamos berendezések hibavédelmi (korábbi nevén: közvetett érintés elleni védelem) szempontból történő első, illetve időszakos felülvizsgálatánál alkalmazott mérési módszerek és vonatkozó szabványok követelményeinek bemutatása.