Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Oláh Csaba

villamosmérnök

 1829 | |

Oláh Csaba cikkei

Oláh Csaba

Háromfázisú fogyasztásmérők

2023. június 6. |  706
2 4 (1)

A villamos energia mérése mindig is fontos volt, az utóbbi években azonban különösen kiemelt szerepet kapott. Minden mérésről elmondható, hogy nem mindegy, hogyan, mivel mérünk, így mindig az adott mérési feladatnak megfelelő műszert érdemes kiválasztani. Örök igazság, hogy nem feltétlenül a legdrágább vagy a legnagyobb tudású eszköz a legjobb megoldás, így mindenképpen szükséges a mérlegelés a választás előtt.

Oláh Csaba

IT rendszerek vizsgálata, fajlagos talajellenállás mérése

Hibavédelem ellenőrzése − műszeres vizsgálatok X.

2016. december 5. |  5538
Társszerző: Furján Attila
6 4.6 (5)

Hibavédelem ellenőrzése – Műszeres vizsgálatok című cikksorozatunk utolsó részében az IT rendszerek vizsgálatával és műszeres mérésével, majd a fajlagos talajellenállás mérési módszereivel foglalkozunk, mely nem része az egyes villamos berendezések, berendezésrészek hibavédelmi szempontból történő felülvizsgálatának, de földelő-, valamint villámvédelmi rendszerek tervezésének alapját képezi. Bár a fajlagos talajellenállás jellemző értékei megtalálhatók az egyes vonatkozó szabványokban, nem megfelelően megállapítható talajösszetétel esetén a műszeres vizsgálat nyújthat támpontot a tervezés elvégzéséhez.

Oláh Csaba

Villamos kéziszerszámok és készülékek vizsgálata

Hibavédelem ellenőrzése − műszeres vizsgálatok IX.

2016. november 5. |  18 667
Társszerző: Furján Attila
26 4.83 (23)

A gyors, pontos és villamos szempontból biztonságos munkavégzés feltétele a megfelelően karbantartott és ellenőrzött villamos készülékek rendeltetésszerű használata.

Oláh Csaba

Hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszerek vizsgálata II.

Hibavédelem ellenőrzése − műszeres vizsgálatok VIII.

2016. október 5. |  5239
Társszerző: Furján Attila
8 4.57 (7)

Cikksorozatunk előző részében a hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek alapvető szabványi és törvényi vonatkozásaival, a rendszerdokumentáció elkészítésének minimális követelményeivel és érintőlegesen a vonatkozó MSZ EN 62446:2010 szabvány által megkövetelt hibavédelmi mérések felsorolásával foglalkoztunk. Ennek folytatásaként jelen cikkünkben rátérünk a mérések bővebb leírására és az ezen vizsgálatok elvégzéséhez szükséges környezeti jellemzők és követelmények tárgyalására.Oláh Csaba

Hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszerek vizsgálata I.

Hibavédelem ellenőrzése − műszeres vizsgálatok VII.

2016. szeptember 5. |  5246
Társszerző: Furján Attila
11 4.44 (9)

A környező európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre nagyobb teret nyer a villamosenergia-termelésben a megújuló energiaforrások felhasználása. Viszonylag egyszerű telepíthetősége és felhasználhatósága miatt ennek egyik legelterjedtebb formája a hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszerek (napelemes rendszerek) alkalmazása mind lakossági, mind villamosenergia-szolgáltatói téren.

Oláh Csaba

Forgásirány vizsgálata, fázis-nulla azonosítás, szemrevételezés

Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok VI.

2016. augusztus 5. |  9031
Társszerző: Furján Attila
4 5 (3)

A hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok című cikksorozat utolsó, AC oldali hibavédelmi méréseket tárgyaló részéhez érkeztünk, így jelen cikkünk tárgyát a korábbi gyakorlattal szemben, a műszeres vizsgálatokon túl, a szemrevételezéssel történő ellenőrzés és a dokumentálás képezi. Ezeken túl kitérünk a felülvizsgálat részeként elvégzendő fázis-nulla azonosításra, forgásirány-ellenőrzésre, működési próbák elvégzésére és a hálózat paramétereiből adódóan létrejövő feszültségesés mértékének ellenőrzésére.

Oláh Csaba

Áram-védőkapcsolók (RCD-k) vizsgálati módszerei

Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok V.

2016. június 13. |  24 218
Társszerző: Furján Attila
25 5 (17)

Villamos berendezések hibavédelmi szempontból történő első vagy időszakos, esetleg javítást követő felülvizsgálatának fontos részét képezi az áram-védőkapcsolók, szabvány szerinti rövidítéssel az RCD-k (egyéb használt, de nem szabványos elnevezései: FI kapcsoló, FI relé, ÉV kapcsoló, ÉV relé, életvédelmi relé) felülvizsgálata, függetlenül attól, hogy alapvédelmi vagy kiegészítő védelmi szerepet tölt be a vizsgált eszköz hibavédelem szempontjából. Áram-védőkapcsolók felülvizsgálata esetén azonosítás, szemrevételezés és műszeres mérés is szükséges az adott eszköz vizsgálatának és minősítésének elvégzéséhez. Az RCD-k vizsgálatának eredményeit javasolt önálló jegyzőkönyvben csatolni a vizsgált villamos berendezés vagy berendezésrész minősítő iratának mellékleteként.

Oláh Csaba

Hurok- és vonalimpedancia-vizsgálati módszerek

Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok IV.

2016. május 13. |  19 065
Társszerző: Furján Attila
24 5 (17)

Jelen cikkünk tárgyát a hibavédelem szempontjából a táplálás önműködő lekapcsolásával kialakított védelmi mód ellenőrzésére szolgáló mérések és vizsgálati módszerek képezik.

Oláh Csaba

Villamos berendezés szigetelési ellenállásának vizsgálata

Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok III.

2016. április 17. |  26 586
Társszerző: Furján Attila
17 4.85 (13)

Cikksorozatunk harmadik részében a villamos berendezések, padlózatok és falak szigetelési ellenállása/impedanciájának vizsgálati módszereit tárgyaljuk. Fontos, hogy ezeket a vizsgálatokat ne keverjük össze az MSZ 13207:2000 szabvány szerinti kábelek szigetelési ellenállásmérésével!

Oláh Csaba

Védővezető folytonosságának vizsgálati módszerei

Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok II.

2016. március 9. |  25 993
Társszerző: Furján Attila
31 4.86 (29)

Cikksorozatunk első részében a földelési ellenállás mérésének lehetséges módszereit vizsgáltuk meg. Amennyiben az adott, vizsgált villamos berendezés esetében a földelő vagy a földelőrendszer megfelel a vonatkozó követelményeknek, továbbléphetünk a védővezető folytonosságának vizsgálatára.

Oláh Csaba

Földelési ellenállás vizsgálatának módszerei

Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok I.

2016. február 17. |  32 637
Társszerző: Furján Attila
25 4.85 (20)

A Hibavédelem ellenőrzése – műszeres vizsgálatok című cikksorozat lényege a villamos berendezések hibavédelmi (korábbi nevén: közvetett érintés elleni védelem) szempontból történő első, illetve időszakos felülvizsgálatánál alkalmazott mérési módszerek és vonatkozó szabványok követelményeinek bemutatása.