Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Szakmakörnyezet

Elindult a minősített szerelői rendszer

2023/7-8. lapszám | Soósné Kropp Tünde |  3289 |

Elindult a minősített szerelői rendszer

Cikkünkben az egységes minősített szerelői rendszer 2023. július 1-jei indulásáról számolunk be. Az új rendszer alapjaiban épít a korábbi E.ON partneri rendszerre és az ELMŰ ajánlott szerelői rendszerre (ASZR) is. Az új megnevezés célja, hogy erősítsék az új pályázati rendszerben részt vevő szerelők iránti bizalmat, akik a MEE VET megújult szerelői ajánló oldalára is fel fognak kerülni.

Előzmények

Az országban bekövetkezett tulajdonosi változások hatásai az E.ON Hungaria társaságcsoport és az ELMŰ–ÉMÁSZ által üzemeltetett zárópecsétbontási rendszereket is jelentős mértékben érintették. Ez az átrendeződés indukálta a plombabontási rendszerek harmonizációjának igényét, melynek irányelvei már 2021. végén kijelölésre kerültek, ami után kidolgozásra kerültek a közös rendszer működési alapjai és a tervezett átállás. Ezzel párhuzamosan a piac a meglévő zárópecsétbontási rendszerek jogfolytonos üzemeltetését is megkövetelte.

Új pályázat

Az új E.ON minősített szerelői feljogosítási rendszer pályázati dokumentációja 2023. január végén került publikálásra a MEE VET honlapján mindhárom E.ON elosztói engedélyesi területre (EED, EDE, EEL), amely egy E.ON DSO-k vonatkozásában átjárható keretrendszert biztosít a zárópecsétbontás vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy az új E.ON minősített szerelői rendszer bevezetésével a feltételeket teljesítő regisztrált szerelők mindhárom elosztó területén végezhetnek plombabontási tevékenységet.

A módosítás az MEE VET által kiadott regisztrált szerelői tevékenységet (VETr azonosítókat) nem érinti, viszont az E.ON minősített szerelői pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek érvényes regisztrált szerelői jogosultsággal.

Az új E.ON minősített szerelői rendszer tagjai kizárólag azok lehetnek, akik:

  • a pályázati űrlapot kitöltötték, valamint azt a MEE VET honlapján a megjelölt felületen beküldték,
  • az E.ON elosztói engedélyesei által szervezett oktatáson részt vettek, és a vonatkozó vizsgaelvárást sikeresen teljesítették,
  • az érvényes FAM végzettség, és a bevizsgált FAM eszközök meglétét hitelt érdemlő módon igazolták.

Azon pályázók, akik rendelkeztek aktív ajánlott szerelői minősítéssel az ELMŰ Hálózati Kft. területén, mentesültek az oktatás és vizsgáztatás alól. Részükre folyamatos jogosultság mellett a zárópecsétbontás bejelentésének menetében nem lesz változás.

Oktatások

Az oktatások igény szerinti sűrűséggel – Budapest, Győr, Pécs városaiban, továbbá online – kerültek megszervezésre. Fél év alatt, 16 alkalom során közel ezer fő részesült képzésben, melynek 30%-a vizsgázott sikertelenül. Számukra pótvizsga lehetősége biztosított, illetve azoknak, akik ezután sem teljesítették az elvárásokat, szeptemberben még egy alkalom kerül megszervezésre.

Képzések, vizsgáztatások tapasztalatai

A vizsgakérdések az oktatáson elhangzott tananyag tartalmára épültek. Aki a képzés során az előadásokat figyelmesen végighallgatta és a szükség szerinti tisztázó kérdéseket feltette, az megfelelő válaszokkal sikeresen teljesíthetett. A sikertelen vizsgák hátterében többnyire az alaptudásszint hiánya, illetve a figyelmetlenség vagy a hibásan értelmezett kérdések álltak.

A tapasztalatok szerint az E.ON elosztói engedélyesek és az MVM közötti határfelület és területi tagolódás még mindig sokak számára nem egyértelmű. A zárópecsétek fajtáinak felismerése, azok eltávolításának eljárásrendje (telefonos plombabontás bejelentésének menete), működési-műszaki fogalmak ismerete (pl. ASZR, tulajdonjogi határ…stb.) tartoztak még a gyakori hibás válaszok közé.

Általánosságban az is megállapítható, hogy a személyes képzések hatékonyabb vizsgateljesítést eredményeztek, míg az online vizsgák közel 50%-os sikertelenséget hoztak.

Résztvevők és sikertelen vizsgázók száma

Új minősítések kiosztása

A zárópecsétbontási jogosultságok nyilvántartásánál azoknak a regisztrált szerelőknek, akik 2023. januárjáig rendelkeztek ELMŰ területén ASZR jogosultsággal, megmaradnak az azonosító kódjaik, amivel a plombabontással járó engedélyezési igényeiket intézhetik. Akik új belépőként jelentkeztek, azok számára az „ASZR” előtag megmarad, azonban új azonosítók, valamint PIN-kódok kerülnek kiosztásra 2023. július 1-jétől. Az új belépőknek az ügyintézés menetéről és esetleges változásairól tájékoztatást küldenek. Az aktív E.ON partneri megállapodások és ELMŰ ASZR minősítések 2023. június 30-án hatályukat vesztik, és az új pályázati feltételeknek megfelelt regisztrált szerelők az új egységes E.ON minősített szerelői rendszer keretei között végezhetik a továbbiakban a tevékenységüket.

Szakági előírások