Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Szakmakörnyezet

Új rendszerengedélyes fogyasztásmérőhelyek

Bevezetési ütemterv és a változások ismertetése

2021/6. lapszám | Kovács László |  26 051 |

Új rendszerengedélyes fogyasztásmérőhelyek

Jelentős változás küszöbén áll a villamos szakma, hiszen 2021. szeptember 1-től az új igénybejelentések esetén már csak új rendszerengedélyes fogyasztásmérőhelyek kerülhetnek beépítésre. A bevezetés ütemtervét, a rendszerengedélyek területi érvényességét és a fogyasztásmérőhelyeket érintő változásokat Kovács László, MEE VET elnök foglalta össze.

Mint ismert, az E.ON és ELMŰ-ÉMÁSZ ellátási területén ezidáig különböző mérőhelyi megoldások voltak elfogadva. A regisztrált villanyszerelők részéről igényként merült fel, hogy egységes fogyasztásmérőhelyek kerüljenek bevezetésre. Erre reagálva, 2018 és 2019 során az E.ON, ELMŰ, ÉMÁSZ, MVM és a MEE VET elkészítette a közös iparági műszaki specifikációkat a fogyasztásmérő-szekrényekhez. Ezt követően 2019-ben és 2020-ban megtörténtek a gyártói egyeztetések, a prototípusok véleményezései több körben, több telephelyen.

A gyártók a rendszerengedélyeztetési folyamat során dokumentumokat készítettek, melyek az alábbiak:

 • rendszerengedélyes összesítő (2 oldalas jóváhagyó aláíró lap),
 • termékenkénti rendszerengedély (4 oldalas),
 • elosztói engedélyesek számára elkészített teljes körű rendszerengedélyezési dokumentáció,
 • szerelési-technológiai utasítás,
 • tervezési segédlet.

Területi érvényesség

Nagyon fontos figyelembe venni a rendszerengedély területi érvényességét (1. táblázat). A csoportos és indirekt fogyasztásmérőhelyek országosan használható rendszerengedélyt kapnak. A direkt fogyasztásmérő szekrények rendszerengedélyei viszont az E.ON és ELMŰ-ÉMÁSZ szolgáltatási területein lesznek használhatók.

1. táblázat. Rendszerengedély területi érvényessége

  Csoportos és indirekt
fogyasztásmérő-szekrények
Direkt
fogyasztásmérő-szekrények
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. ✔️ ✔️
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ✔️ ✔️
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. ✔️ ✔️
ELMÜ Hálózati Kft. ✔️ ✔️
ÉMÁSZ Hálózati Kft. ✔️ ✔️
MVM Démász Áramhálózati Kft. ✔️

A bevezetés ütemterve

Az elosztói engedélyesekkel és a gyártókkal egyeztetve megfogalmazásra került a bevezetés ütemterve.

 • Vannak a korábbi elvárások szerint érvényes rendszerengedéllyel rendelkező direkt fogyasztásmérő-szekrények, vagy helyek, ezeket úgy hívjuk, hogy a jelenleg érvényes rendszerengedélyes fogyasztásmérőhelyek, melyeket 2021. augusztus 31-ig beadott igénybejelentések esetén még fel lehet használni, illetve alkalmazni.
 • 2021. szeptember 1-től az új igénybejelentések esetén már csak az új rendszerengedélyes fogyasztásmérőhelyek kerülhetnek beépítésre.
 • A 2021. augusztus 31-ig elkészült – elosztói engedélyessel egyeztetett és hozzájárulásával ellátott – tervek alapján a 2021. augusztus 31-ig érvényes rendszerengedéllyel rendelkező szekrények a terv érvényességéig beépíthetők.
 • 2021 előtt kiadott, de jelenleg érvényes rendszerengedélyek – az MVM ellátási területére érvényes egyedi direkt mérések kivételével – 2021. augusztus 31-én visszavonásra kerülnek.

Fogyasztásmérőhely felépítése

1. Mérő, vezérlő elhelyezésére szolgáló térrész, 2. Egyedi záras fedőlap, 3. Plombálható szerelőtálca, 4. Egyedi záras kezelőajtó, 5. Plombálható maszk, 6. Fővezetéki sorkapocs, kismegszakító, esetlegesen mágneskapcsoló, több tarifa vagy mérés esetén túlfeszültség-levezető elhelyezésér szolgáló térrész

A legfontosabb változások

 • Kizárólagos őrizet
  A fogyasztásmérőhely olyan szerkezeti kialakítású legyen, amely biztosítja a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet követelményét, azaz a fogyasztásmérő berendezés elemeihez, kiegészítő készülékeihez (méretlen vezetékek, szerelőtábla, zárópecséttel ellátott fedél, vezérlés, mágneskapcsoló, olvadóbiztosítók, kismegszakítók), a zárópecsétekhez való roncsolásmentes hozzáférést, mely csak a felhasználó tevékeny közreműködésével valósulhat meg. A több felhasználási hely ellátása érdekében telepített csoportos mérőhelyek esetén, a felhasználási helyekhez külön szerződés tartozik, ezért biztosítani kell a felhasználási helyekhez tartozó szekrény/tokozat elemek egyedi zárhatóságát és zárópecsételhetőségét is, az eltérő tulajdonviszonyoknak megfelelően.
 • Egyszintű plombálás
  A kizárólagos őrizet lehetőséget ad az egyszintű plombálásra. Az egyedi zárópecsétek az ügyfél által lezárt burkolat vagy ajtó mögött helyezkednek el, azokhoz a hozzáférés csak az ügyfél tevékeny közreműködése által lehetséges.
 • A SMART roll-out elvárásoknak megfelelően az ügyfeleknek lehetőséget kell adni a fogyasztásmérő kezelhetőségére.
 • Külön térrészben a mérő és a csatlakozó főelosztó, szerelőtálca alatt nincsenek kötések.
 • A csatlakozókábel kifejthető, beköthető, elegendő tér áll ehhez rendelkezésre.
 • Maszkok, tálcák fogantyúval történő ellátása.
 • Többtarifás mérés esetén szerelőtálca kibuktatása és rögzítése.
 • Hajlékony vezeték használata, mindkét végén azonos, de egyedi jelöléssel.
 • Földbeásható szekrényekben nincs 60 cm alatt kezelhető, szerelhető részegység.
 • Világos áramutak, egyértelmű szeparáció, beazonosíthatóság
 • IK08 – Felületszerelt tokozatos szekrények.
 • IK10 – Szabadon álló, körbe járható földbeásható szekrény.

Kiemelném a telepítést követő darabvizsgálat elvégzésének fontosságát, amelynek pontos leírása a szerelési-technológiai utasításban megtalálható.

Hogyan épült fel a rendszerengedélyek száma?

A rendszerengedélyszám és -azonosító felépítését a 2. táblázat mutatja be részletesen. Az első 10 karakter a rendszerengedélyszám, utána zárójelben a gyártói azonosító, gyártói cikkszám, ezután következik a beszédes kód. Ezt nevezzük rendszerengedély-azonosítónak.

2. táblázat. A rendszerengedélyszám és a rendszerengedély-azonosító felépítése

XXX
Gyártó
megnevezése
BOV – Bo-Villám Kft
CSP – Csatári Plast Kft.
ELP – Elektro-Plastik
GYI – Gyulai Irányítástechnikai Kft.
HEN – Hensel Hungária Kft.
JET – JET-VILL Kft.
KFM – Kontakt Elektro Kft.
KOZ – Közvillszer&Design Generál Kivitelező Kft.
SCH – Schrack Technik Kft.
VIL – VILLKITERV Bt.
Gyártói azonosító Típusazonosító gyártói x karakter (gyártó adja)
20. Rendszerengedély kiadás éve
2 karakter
Z
Csatlakozási mód
1–4 karakter
K: földkábeles
Sz: szabadvezetékes
K.sz: földkábeles, szabadvezetékes
Y0
4 karakter: betű+szám
Rendszerengedélyes típusazonosító
A nagybetűvel jelölt első karakter önálló rendszerengedélyes számmal beazonosított komplett kialakított mérőhely megoldásokat tartalmaz.
C – csatlakozó főelosztó (önálló funkcióként is megállja a helyét)
E – egy fogyasztó mérőhelye (csatlakozó főelosztó+mérőhely)
T – társasházi mérőhely – több fogyasztó
A – áramváltós mérőhely Második karaktertől futó sorszám vagy, ha a második helyen betű áll kiegészítő információt tartalmazza.
ES – szabadon álló egy fogyasztó mérőhelye
TS – társasházi szabadon álló mérőhely – több fogyasztó
AS – áramváltós szabadon álló mérőhely
AM – áramváltós különálló mérőmodul
AA – áramváltós különálló áramváltó modul
tT – társasház tervező által modulokból összeállított rendszer

A kisbetűvel jelölt első karakter önálló rendszerengedélyes számmal beazonosított elemeket, illetve modulokat jelölnek tervezéshez
c – méretlen csatlakozó főelosztó
a – méretlen alelosztó
m – mérőhely
f – fogyasztói mértelosztó
t – társasházi mérőhely                    
2 1 fogyasztó esetén nem tüntetjük fel
2-től: a fogyasztók darabszáma
(M63A)
1-es pozíció
M: mindennapszaki mérés
63A: max 63 A-es kialakítás
(V32A)
2-es pozíció
V: vezérelt mérés (egy zónaidős, két zónaidős, időszakos, idényjellegű)
32A: max 32 A-es kialakítás
Hv: vezérelt mérés H tarifás célra=V
(H32A)
3-as pozíció
H: H tarifás mérés=M
32A: max 32 A-es kialakítás
32A
Névleges áramerősség 3 vagy 6 karakter
32A: max 32 A-es kialakítás
63A: max 63 A-es kialakítás
63.80A: max. 63 A-es és 80 A-es kialakításra is
80A: 80 A-es kialakítás
_ /_
Opcionális elem beépítésre kerülhet 2 vagy 5 karakter és space
Tf: túlfeszültség levezető
Tl: tűzeseti leválasztás
Tf_Tl: túlfeszültség levezető és tűzeseti leválasztás, ha nincs, akkor nem jelenik meg
/+: fogyasztói elosztóval egybeépített
/: ha nincs, akkor nem jelenik meg
01 Rendszerengedélyes típusazonosító sorszáma

Nézzük meg, hogy hogyan áll fel az első 10 karakter, maga a rendszerengedély száma.
Az első 3 betű a gyártó rövidített megnevezése, utána a 4., 5. karakter a rendszerengedély kiadásának éve. A következő 5 karakter a fogyasztásmérőhely típusát határozza meg:

 • Ha az első karakter nagybetű, akkor ez egy önálló rendszerengedélyes számmal beazonosított komplett mérőhelyet tartalmaz. Ha „C” betű van, akkor az csatlakozó főelosztó, ha „E” betű – egy fogyasztásmérőhelyet, ha „T” – az társasházi, ha „Á” – az áramváltós mérőhelyet jelöl.
 • Ha az első helyen kisbetű áll, abban az esetben a rendszerengedély beazonosított elemeket tartalmaz, illetve modulokat, amit a tervezők tervezéshez tudnak használni. Itt is „c” – a csatlakozó főelosztó, „á” – méretlen alelosztó, „m” – mérőhely, „f” – fogyasztói mért elosztó, „t” – társasházi mérőhely.
 • A második karaktertől kezdve futó sorszám, ami egyedileg azonosítja a gyártók által beadott termékeket. Ha két betű áll, „ES” – szabadon álló egy fogyasztásmérőhelyről van szó, ha „TS” – társasházi szabadon álló mérőhelyről, ha „AS” – áramváltós szabadon álló mérőhelyről van szó, „tT” – társasházaknál, tervező által összeállított modulokat ajánl.
 • Ezt követően jön a növekvő, futó sorszám.

A következő, a zárójelben lévő azonosító, ez a gyártók által megadott cikkszám, vagy rendelési azonosító. A gyártói azonosító után lévő első betű utal arra, hogy kábeles, vagy szabadvezetékes-e a fogyasztásmérőhely. Utána lévő szám: 1-et nem jelölünk, csak a társasházaknál a fogyasztók számát jelöljük itt ezzel a számmal.
A zárójelben lévő „M63A” azt jelenti, hogy mindennapszaki, 63 A mérésére alkalmas ez a fogyasztásmérőhely. A következő zárójelbe rakhatjuk, hogy például „V32A” ez annyit jelent, hogy mindennapszaki + vezérelt 32 A-ig működik. A kis négyzet pedig az opcionális elemeket tartalmazza: van-e benne túlfeszültségvédelem, vagy tűzeseti leválasztó. Ha a „/” jel után egy „+” jel van, az annyit jelent, hogy a fogyasztói elosztóval egybeépített mérőhelyről beszélünk.

Példa egy új rendszerengedély-azonosítóra: HEN21.E018(HB333KF4D-U)-K-M63.80A-V32A-H63A Tf
Egy felhasználási helyes, három árszabású mérés földkábeles csatlakozással, felületre szerelt kivitelben, kiépített dugaszolóaljzatos csatlakozással

Rendszerengedélyezési dokumentáció

Az egységes, azonos formai és tartalmi elemeket tartalmazó 4 oldalas rendszerengedély címlapja lehetővé teszi a legfontosabb műszaki információk megosztását és könnyű eligazodást az egyes gyártók termékei között. A 4 oldalas dokumentáció 1. oldalán található a gyártók/forgalmazók és a termék azonosítása, ezenkívül az engedély időbeli és területi érvényessége, hogy melyik elosztói engedélyesnél alkalmazhatók.  A 2. oldalon látható a rendszerengedélyes termék műszaki adatlapja, valamint megjegyzések és kiegészítések. A dokumentum 3. oldalán rajzok és fényképek vannak elhelyezve: körvonalrajz, fénykép a belső térrészről és elrendezési rajz plombálási helyekkel. A rendszerengedélyezési dokumentáció utolsó oldalán a részletes anyaglista található.

Az új, egységes rendszerengedélyes fogyasztásmérőhelyek bevezetésével átlátható, magas műszaki színvonalú mérőhelyek létesülnek, melyek megfelelnek a jelen kor követelményeinek. Emellett a változtatással lehetővé válik, hogy az új rendszerengedélyes mérőhelyek megfeleljenek a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet előírásainak, a kizárólagos őrizet bevezetésének.

Címkép: Új, egységes rendszerengedélyes fogyasztásmérő-szekrények

ÁramszolgáltatóFogyasztásmérőFogyasztásmérőhelyH-tarifaMérőhely

Kapcsolódó