Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Jogi esetek

Ez szabálytalan!

2012. szeptember 1. | netadmin |  22 266 | |

Az alábbi tartalom archív, 9 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A Villanyszerelők Lapja július-augusztusi lapszámában cikket közöltünk „Ismét a villanybojlerekről” címmel. A publikációval kapcsolatban az egyik hazai áramszolgáltató szakembere válaszreakciót juttatott el a szerkesztőségünkbe, amelyet az alábbiakban változtatás nélkül közreadunk: ■ Tisztelt Szerkesztőség! Engedjék meg, hogy korábbi számukban megjelent, „Ismét a villanybojlerekről” című cikkükre reagáljak, mint az országunkban jelenlévő egyik áramszolgáltató energia ellenőrzési osztályának alkalmazottja, szakembere. Az Önök által közreadott cikkben szerepel egy leírás, továbbá egy áramköri rajz, amely megoldást javasol az általános, egy zónaidős árszabású (köznyelven nappali), illetve az időszakos árszabású (éjszakai) áramok közötti átkapcsolásra. Sajnos a leírás nem tartalmazza, hogy ez a megoldás csak elvi megoldás lehet, hiszen a módszer szabványellenes, és törvénybe, valamint, az elosztói engedélyes üzletszabályzatába ütközik. A fogyasztói mért hálózatot az MSZ 447 szabvány szerint kell létesíteni. A szabvány ezzel kapcsolatban a következő előírást adja: „7.2.1. Ha a fogyasztásmérő berendezés több, különböző árszabású fogyasztásmérőt tartalmaz (mert a fogyasztókészülékek elszámolási árszabása nem azonos), akkor ezen fogyasztókészülékek hálózatát egymástól elkülönítetten kell létesíteni.”

Jogszabályi háttér: 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről: 4. § (1) Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia elszámolására vonatkozóan az egyetemes szolgáltatónak teljes ellátás- alapú szerződés keretében a következő árszabá-sokra kell ajánlatot tennie a felhasználók részére:

a. általános, egy zónaidős (a továbbiakban: „A1”),
b. általános, két zónaidős („A2”),
c. közintézményi, két zónaidős („A3”),
d. időszakos („B”),
e. idényjellegű, egy zónaidős (a továbbiakban: „H”) árszabás.

5. § (1) A „B” árszabás szerint számolható el a felhasználó által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért – az elosztó vezérlőberendezésével vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – felhasználói berendezés fogyasztása.

Értelmezés: Ha az A1 és B árszabás között ide-oda kapcsolgató készülék működik, akkor a kedvezményes időszakban a vezérelt áramkörön nemcsak az elosztó vezérlőberendezésével vezérelt, és nem állandó és állagsérelem nélkül leválasztható jelleggel rögzített készülékek is lesznek.

Az elosztói üzletszabályzat rendelkezése: Az üzletszabályzat 6.10.2. fejezetének rendelkezése szerint a rendszerhasználó részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

c. „a felhasználói, termelői berendezések létesítésére, üzemeltetésére, a villamos művel való összekapcsolására vonatkozó előírásokat nem tartja be”. E szerződésszegés jogkövetkezménye: a kötbér, a rendelkezésre állás szüneteltetése, azonnali hatályú szerződésfelmondás és a szolgáltatás megszüntetése. A kötbér mértéke lakossági fogyasztók esetében 10 000 Ft, nem lakossági, profil elszámolású rendszerhasználóknál 25 000 Ft, egyéb kisfeszültségű rendszerhasználóknál 50 000 Ft. Felhívom tehát minden kedves olvasó figyelmét, hogy a cikkben bemutatott eszköz megvalósítása és alkalmazása a szabványi előírásoknak nem tesz eleget, törvényszegésnek, valamint az elosztói engedélyessel kötött szerződés megszegésének minősül. Amennyiben az elosztói engedélyes energiaellenőrei ellenőrzést tartanak a fogyasztási helyen, és az említett „megoldással” találkoznak, a rendszerhasználó az engedélyestől kötbérre számíthat.

Üdvözlettel: Szakács Levente, okleveles villamosmérnök

Természetesen a szolgáltatói állásfoglalást eljutattuk a cikk szerzőjének, Hajdú Istvánnak, aki a következőképpen reagált:

„A Villanyszerelők Lapjában közölt „Ismét a villanybojlerekről” című írásomban bemutattam egy kapcsolást, amely egy forróvíztárolót kapcsolgat az „éjszakai” és a „nappali” elektromos hálózat között. A cikkemben sajnos nem tüntettem fel, hogy a kapcsolás egy elvi megoldás, amelyet nem építettem meg, csupán egy TINA nevű tervezőprogrammal állítottam össze, és a működését szimuláltam. A kapcsolás esetleges megépítése viszont jogszerűtlen áramvételezésre adhat lehetőséget, ezért megépítését senkinek nem javaslom!”


Törvényszegésre ösztönzünk? Úgy tűnik, igen, és ezért bocsánatot kérünk olvasóinktól.

Mint gyakorlatorientált lap, szívesen és gyakran közlünk azonnal megvalósítható, felhasználható, alkalmazható, új technológiákat. Az idézett, és mint kiderült, joggal vitatott kapcsolás is ebbe a kategóriába sorolható. Az élet a maximális kihasználtság, energiatakarékosság felé tolja azokat a szakmákat, amelyeknek közük van az energiaellátáshoz.

A fenti megoldás lényege, azaz a hálózatok közötti kapcsolgatás tapasztalataink szerint jelenleg is opció például néhány „intelligens” berendezésben. Ami alapvető: ezeknek a megoldásoknak szabványosaknak kell lenniük. Köszönjük Szakács úrnak, hogy felhívta a hibára a figyelmünket.

 


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem