Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

A lámpa- és napelemgyártókat is érinti az új díjfizetési kötelezettség

2023. június 6. | VL online |  1980 |

A lámpa- és napelemgyártókat is érinti az új díjfizetési kötelezettség

A hulladékgazdálkodás körforgásossá tételének szándékával és uniós előírásoknak való megfeleléssel indokolja a kormány az EPR-díj bevezetését, amelyet a gyártóknak kell megfizetniük a termék forgalomba hozatalakor. Az érintett termékek között megtalálhatók a fotovoltaikus panelek vagy a lámpák is.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, angolul „extended producers responsibility”, röviden EPR szabályait július 1-jétől Magyarországon is alkalmazni kell. A díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik, és a díjat a gyártónak negyedévente kell megfizetnie a termék mennyisége után a koncessziós társaság által kiállított számla alapján.

A környezetszennyező termékek gyártói által fizetendő díjat megállapító rendelet a Magyar Közlöny június 2-i számában jelent meg. Eszerint kilogramonként kell fizetni a kiterjesztett gyártói felelősségi díjnak nevezett tételt a gyártóknak. Az új EPR-díjak az azonos és hasonló termékkörben korábban megállapított környezetvédelmi termékdíjhoz képest magasabbak. A termékdíjfizetés ugyan nem szűnik meg, a KVDT és az EPR párhuzamosan él majd, azonban az azonos termékek esetében a kettős fizetés elkerülése érdekében a termékdíjból le kell vonni az EPR-díjat és a fennmaradó termékdíj mértékét kell megfizetni. Ez a gyakorlatban – mivel az EPR-díj magasabb – a termékdíj „kikopásához” vezet majd – olvasható a portfolio elemzésében.

A 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet 1. melléklete a csomagolóanyagok és az egyszerhasználatos termékek után a 11. sorban a hőcserélő berendezések után fizetendő díjat részletezi, de két sorral lentebb megtaláljuk a lámpákat és a napelemeket is. A lámpák esetében 306 Ft-ot, míg a fotovoltaikus panelek esetében 63 Ft-ot kell fizetni a gyártónak kilogramonként.  

A szennyező többet fog fizetni a hulladéka elszállításáért, kezeléséért, megsemmisítéséért és újrafelhasználásáért. A kormányzati kommunikáció szerint ez a gyártókat arra ösztönzi, hogy kevesebb hulladékot képezzenek, több legyen az újrahasznosított termék és csomagolóanyag, illetve környezetbarát anyagokat használjanak.

Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára az MTI-hez eljuttatott közleményben kifejtette: a kormány kiemelt célja, hogy Magyarország minél gyorsabban átállhasson a körforgásos gazdaságra, amelyben egyre kevesebb termék válik hulladékká, és a képződő hulladék a lehető legnagyobb arányban nyersanyagként hasznosul újra. Ennek érdekében július 1-jétől átalakul a hulladékgazdálkodási rendszer, amelyben az állam helyett egy koncessziós társaság, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja végezni a hulladékgazdálkodást.

Ezzel egyidejűleg az Európai Unió irányelveinek és elvárásainak megfelelően létrejön az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer is, amiben a gyártóknak a „szennyező fizet” elve alapján jobban hozzá kell járulniuk az általuk gyártott termékek után keletkező hulladék kezeléséhez.

Az intézkedés a csomagolásokat, egyes egyszer használatos műanyagtermékeket, elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket és akkumulátorokat, gépjárműveket, gumiabroncsokat, irodai és reklámhordozó papírokat, sütőolajat és -zsírt, bizonyos textiltermékeket, valamint a fabútorokat érinti. A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség kollektív teljesítéssel, a koncessziós társaság útján, vagy meghatározott esetekben egyénileg is teljesíthető.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer az érintett vállalatok számára emelt díjfizetési kötelezettséget jelent, melynek mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – mint független árszabályozó hatóság – javaslata alapján a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

A vonatkozó jogszabály értelmében a MOHU MOL Zrt. kiterjesztett gyártói felelősségi díjból a hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, előkezelése, kereskedelme és kezelésre történő átadását, az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását és üzemeltetését, pénzügyi koordinációval és elszámolással kapcsolatos tevékenységeket lát el, tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít, valamint auditált önellenőrzési rendszert működtet.

1. melléklet a 8/2023. (VI. 2.) EM rendelethez:

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke kollektív teljesítés esetén

  A B C D E
1. Díjkategória megnevezése Díjkód Koncessziós társaságot megillető díjelem (Ft/kg) Önkormány­zatot megillető díjelem (Ft/kg) A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj (Ft/kg)
2. műanyag csomagolás M01 213 6 219
3. papír és karton csomagolás P01 171 2 173
4. fém csomagolás V01 178 8 186
5. egyéb csomagolás X01 125 4 129
6. fa csomagolás F01 19 19
7. textil csomagolás C01 67 67
8. üveg csomagolás U01 63 14 77
9. társított (kompozit) csomagolás K01 162 6 168
10. egyszer használatos és egyéb műanyagtermék SUP01 101 12 113
11. hőcserélő berendezések E01 115 1 116
12. képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak E02 361 1 362
13. lámpák E03 305 1 306
14. nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) E04 123 1 124
15. fotovoltaikus panel (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) E05 62 1 63
16. kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) E06 260 1 261
17. hordozható elem, akkumulátor A01 160 160
18. ipari elem, akkumulátor A02 239 239
19. gépjármű elem, akkumulátor A03 238 238
20. gépjármű J01 21 21
21. gumiabroncs G01 134 3 137
22. irodai papír I01 127 1 128
23. reklámhordozó papír R01 91 3 94
24. sütőolaj és -zsír Z01 36 36
25. textiltermékek T01 131 14 145
26. bútorok fából T01 11 6 17

Minden érintett gazdálkodónak érdeke, hogy megvizsgálja érintettségét az EPR-rendszert illetően és amennyiben szükséges akkor tegyen eleget a MOHU regisztrációnak és az OHH nyilvántartásba vételi kötelezettségének.

 

A Villanyszerelők Lapja egy havi megjelenésű épületvillamossági szaklap, amely nyomtatott formában évente 10 alakommal jelenik meg. A VL elsődlegesen a villanyszereléssel, épületvillamossági kivitelezéssel foglalkozó szakembernek szól, de haszonnal olvashatják üzemeltetők, karbantartók, társasházkezelők és mindenki, aki érdeklődik a terület újdonságai, előírásai, problémái és megoldásai iránt.

A VL előfizetési díja egy évre 9950 Ft, amelyért 10 lapszámot küldünk postai úton. Emellett az előfizetőink pdf-ben is letölthetik a legfrissebb lapszámokat, illetve korlátlanul hozzáférhetnek a korábbi számok tartalmához is, így 20 évnyi tudásanyagot vehetnek bírtokba.

Érdekel az előfizetés →

Beleolvasok →

 

Napelem