Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Új fogalom a megújult VMBSZ-ben: villamos biztonsági felülvizsgálat

2020. augusztus 19. | VL online |  27 770 |

Új fogalom a megújult VMBSZ-ben: villamos biztonsági felülvizsgálat

Megszűnik a szabványossági felülvizsgálat fogalma, amely a villamos berendezések telepítésére vonatkozó szabványoknak való megfelelőségére irányult, valamint az áramütés elleni védelem alapvető hibáinak kimutatására szolgáló szerelői ellenőrzés. Helyettük új fogalom, a villamos biztonsági felülvizsgálat kerül bevezetésre, amely egységes, mindenre kiterjedő vizsgálatot takar.

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 2018. január 1-jén lépett hatályba. Az elmúlt két év gyakorlati alkalmazási tapasztalatai hatására időszerűvé vált a módosítása, így a rendelet 1. melléklete, a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ) teljesen megújult -  számol be róla az mszt.hu.

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet hatálya alá tartoznak az ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási, kommunális, lakó- és egyéb épületek villamosenergia-ellátását biztosító vagy közvilágítási célú, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény hatálya alá tartozó összekötő és felhasználói berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek.

A rendelet a Műszaki biztonsági követelményekben határozta meg az alapkövetelményt: „A villamos berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszeresen karbantartani, üzemen kívül helyezni és megszüntetni, hogy az megfeleljen az 1. mellékletben (a továbbiakban: VMBSZ) meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek, valamint a környezetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi jogszabályokban előírtaknak.”

A rendelet fontos előírása, hogy a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez 5 évenként szükséges a továbbképzés. Ezzel a szakma régi óhaját, az eddig rendezetlen státuszú képzést teszi kötelezővé. A rendelet előírja a továbbképzés és a vizsgaszervezés szabályait, feltételeit, valamint ennek hatósági felügyeletét.

VMBSZ: A melléklet a villamos berendezések és a villamos szerkezetek műszaki biztonsági követelményeit adja meg, részletesen előírja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelettel előírt villamos kivitelezési dokumentációhoz tartozó üzemeltetési útmutató, tervezői egyenértékűségi nyilatkozat, kivitelező felelős műszaki vezetője szabványossági nyilatkozatának és az ezekhez csatolt jegyzőkönyvek meglétét és ezek tartalmát; az ellenőrzéseket és ezek gyakoriságát, valamint az ezekhez szükséges képesítéseket.

A 2. melléklet a továbbképzés programjának jóváhagyása iránti kérelem adattartalmát írja elő, a 3. melléklet a továbbképzési programmal szemben támasztott alapkövetelményeket határozza meg.

 A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

A 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet az egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról 7. fejezete (25–29. §) tartalmazza a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet módosítását. A módosítások az értelmező rendelkezéseket (2. §), a VMBSZ előkészítését, a Műszaki Szakbizottság működését és feladatait (4. §) és a VMBSZ-t érintik, ez utóbbit teljesen újra cserélik.

A módosítás teljesen lecseréli az értelmező rendelkezéseket (2. §), ez azonban nem jelenti az összes fogalom megváltozását, de bővült több új fogalommal, míg néhányat töröltek. A legfontosabb változás, hogy megszűnik a 22. szabványossági felülvizsgálat, amely a villamos berendezések telepítésére vonatkozó szabványoknak való megfelelőségére irányult, valamint az áramütés elleni védelem alapvető hibáinak kimutatására szolgáló 24. szerelői ellenőrzés. Helyettük új fogalom a 33. villamos biztonsági felülvizsgálat.

Villamos biztonsági felülvizsgálat

A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát.

A változás lényege, hogy a külön végzett szabványossági és áramütés elleni védelmi vizsgálatok helyett egységes, mindenre kiterjedő vizsgálatot vezetnek be.

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet és a hozzá kapcsolódó Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat ide kattintva érhető el.

Megnézem

 

A Villanyszerelők Lapja egy havi megjelenésű épületvillamossági szaklap, amely nyomtatott formában évente 10 alakommal jelenik meg. A VL elsődlegesen a villanyszereléssel, épületvillamossági kivitelezéssel foglalkozó szakembernek szól, de haszonnal olvashatják üzemeltetők, karbantartók, társasházkezelők és mindenki, aki érdeklődik a terület újdonságai, előírásai, problémái és megoldásai iránt.

A VL előfizetési díja egy évre 9950 Ft, amelyért 10 lapszámot küldünk postai úton. Emellett az előfizetőink pdf-ben is letölthetik a legfrissebb lapszámokat, illetve korlátlanul hozzáférhetnek a korábbi számok tartalmához is, így 20 évnyi tudásanyagot vehetnek bírtokba.

Érdekel az előfizetés →

Beleolvasok →

 

FelülvizsgálatVMBSZ

Kapcsolódó