Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Változás a KÁT-eljárásban: napelemes erőművek

| |  1742 |

Változás a KÁT-eljárásban: napelemes erőművek

Újabb elemekkel egészült ki a hulladékból vagy megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamosenergia, illetve a kapcsoltan termelt villamosenergia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet.

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a kötelező átvételi jogosultság megállapítására vonatkozó eljárás során egyes esetekben az eddigiekhez képest egyéb dokumentumokat is be kell majd nyújtania a termelőnek. A napelemes erőműre vonatkozó, KÁT-jogosultsággal rendelkező, nem engedélyköteles KÁT-termelő köteles benyújtani a következő dokumentumokat a rendelet hatályba lépését követő 15. napig a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatalhoz:

– nyilatkozat a beruházás villamosenergia-termelés megkezdésének tervezett időpontjáról,

– a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolását vagy a  tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát napelemes erőmű megvalósításához;

– a napelemes erőműnek a beruházás helyszínéül szolgáló területen való elhelyezkedését mutató kiosztási vázlatát a  felelős építész és villamos tervező arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a vázlat alapján a beruházás megvalósítható;

– a területileg illetékes hálózati engedélyes benyújtás időpontjában érvényes műszaki-gazdasági tájékoztató levelét arról, hogy a  KÁT termelő által megépíteni tervezett kapacitás milyen feltételekkel csatlakoztatható a  villamos hálózathoz, továbbá a  KÁT termelő nyilatkozatát arról, hogy a  műszaki-gazdasági tájékoztató levélben foglaltakat elfogadja.

Az a napelemes erőműre vonatkozó, ám ezen rendelet szerinti KÁT-jogosultsággal rendelkező, nem engedélyköteles KÁT-termelő, akinek nincsen birtokában a felsorolt valamennyi dokumentum, az az ennek tényéről szóló nyilatkozatát köteles benyújtani a MEKH-hez a megjelölt határidőn belül.

Mentesül ugyanakkor a fenti dokumentumok benyújtásának kötelezettsége alól az a KÁT termelő, aki(nek)

– a napelemes beruházás megvalósítását az elektronikus építési napló megnyitásával már megkezdte,

– a napelemes beruházás műszaki kivitelezését befejezte,

– a kötelező átvételre való jogosultsága visszavonásra került,

– akinek a napelemes beruházását a kormány rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította,

– 2018. február 1-jéig megkezdte a kötelező átvétel keretében történő értékesítést,

– 2016. január 1-ig nem kezdte meg a termelést, és a termelés elindításának egy évvel történő elhalasztását sem kérvényezte.

 

A mentesülési jogot a KÁT-termelőnek a MEKH felé a rendelet hatályba lépését követő 15. napig igazolnia kell.

ErőművekNapelem