Villanyszerelők Lapja

200 milliárd Ft-nyi támogatás energetikai pályázatokra

| |  4388 | |

200 milliárd Ft-nyi támogatás energetikai pályázatokra

Sorra jelennek meg a vissza nem térítendő energetikai pályázatok, a KKV-k és a magánszemélyek számára. Az elmúlt jó néhány évben ilyen jellegű támogatás – ráadásul, ami Pest megyét és Budapestet is érinti – nem volt. Van lehetőség tehát korszerűsíteni, felújítani, csak élni kell a vele.

Mikor, ha nem most?!

Itt a lehetőség a kazáncserékre, napelemek telepítésére, nyílászárók felújítására, hőszigetelésre stb. Sokan szeretnének pénzhez jutni, azonban a rendelkezésre álló anyagi források végesek, így csak az kaphat támogatást, aki felkészülten és céltudatosan fut neki a pályázati időszaknak, van elegendő információja, hol, mikor, mit és mire lehet igényelni. A VGF szaklap összeállításában szerepelnek a már futó és a közeljövőben kiírásra kerülő pályázatok. Fontos, hogy az épületgépész szakemberek is minél több információval rendelkezzenek a témával kapcsolatban, hiszen ők azok, akik a beruházókkal, leendő pályázókkal találkoznak, és fel tudják hívni a figyelmüket a lehetőségekre.

Többféle pályázat is van, olyanok is, amelyekhez nem szükséges önerő. Vannak részben önerős pályázatok, és támogatások kombinált hiteltermékekkel. Ez utóbbi szorul némi magyarázatra, ugyanis ez a támogatási forma három pilléren nyugszik; van vissza nem térítendő része, önerős része (ami általában 10 százalék), és van hitellel kiváltható része. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a teljes beruházás 10 százalékával már elindítható a pályázat, a vissza nem térítendő támogatás mértéke 45 százalék, a fennmaradó 45 százalékot pedig hitelből lehet finanszírozni (ilyenek a VEKOP-511-512-16 és GINOP-4.1.1-8.4.4-16 pályázatok). Ez óriási lehetőség a vállalkozásoknak! Ahhoz, azonban, hogy ezen a pályázaton sikeresen induljunk, a cégnek meg kell felelnie a pályázati kiírásban szerepelő energetikai céloknak és pénzügyi mutatóknak. Tartozásokkal, köztartozásokkal esély sincs pályázni!

Találd meg a megfelelő szakembert!

Mivel műszaki tartalmú pályázatról van szó, elengedhetetlen a megfelelő szakember bevonása. Az energetikai auditor, az épületgépész, a villamosmérnök stb. képes arra, hogy költségeket, megtérülést számítson, felmérje az esetleges igényeket, javaslatokat tegyen az anyagok kiválasztására, elkészítse a költségvetést.

– Egyre több energetikai pályázat jelenik majd meg a közeljövőben, ami arra fogja ösztönözni a vállalkozásokat, hogy korszerűsítsenek. Sajnos még mindig jellemző a vállalatoknál és a háztartásokban a pazarló módon működő eszközök használata, pedig az energetikai befektetés rövidtávon is megtérül. Konkrét pályázatokhoz számításokkal alátámasztott költségvetést is lehet készíteni, amely az elbírálásnál sokat nyom a latban. Az elbírálásoknál külön fejezet foglalkozik a pénzügyi, és egy másik az energetikai résszel. A tiszta helyzet miatt fontos a szakember bevonása – mondta el Takács Sándor, az egyik energetikai auditor cég mérnöke.

Tapasztalt műszaki szakember nélkül nem is lehet nekivágni a korszerűsítéseknek. A biztos siker érdekében pályázatírókat is érdemes bevonnunk, vagy legalább konzultálni a kiválasztás szempontjairól, hogyan kell a pályázati anyagban szereplő részleteket kidolgozni, megfogalmazni.

– A pályázati rendszer bonyolultsága, formai követelményei szükségessé teszik az erre specializálódott szakember bevonását. Akinek nincs meg a kellő rutinja, az a sok buktatón könnyen elvérezhet, elég egy kisebb formai hiba, hogy visszadobják a pályázatát – mondta el Lack Zoltán pályázati tanácsadó.

Mi kell ahhoz, hogy jó pályázatot készítsünk?
6 pontban szedtük össze a legfontosabb tudnivalókat

 1. Megfelelő előkészületek, felkészültség
  Mielőtt belevágnánk, a legfontosabb a szakmai segítség. Vannak olyan pályázatíró cégek, amelyek kifejezetten az energetikai pályázatokra specializálódtak, kellő rutinjuk, tapasztalatuk van ezen a területen. Műszaki szakembert már a korszerűsítés gondolatának felmerülésekor célszerű bevonni, így biztosan nem fognak a valóságtól elrugaszkodott igények, elvárások megjelenni. Felkészületlenül benyújtott pályázattal csak az időnket vesztegetjük.
 1. Idő
  Kellő időt kell hagyni a felkészülésre. Az utolsó pillanatban összetákolt pályázattal csak a stressz fokozható!
 1. Motiváció
  Meghatározó, hogy mi magunk mennyire vagyunk motiváltak, elszántak a pályázatok nyújtotta lehetőségek kihasználására. Ha megvan bennünk az akarat, akkor a pályázatunk már fél siker.
 1. Rendezett pénzügyek
  Mind a vállalkozásoknak, mind pedig a magánszemélyeknek szükségük van önerőre a pályázathoz. Fel kell tudnunk mérni, hogy rendelkezünk-e a megfelelő anyagi forrásokkal az előfinanszírozásokhoz. A pályázati anyagban szükséges szerepeltetni a vállalkozások pénzügyi beszámolóit is. Egyes pályázatoknál az árbevétel, valamint a mérlegfőösszeg szerint határozzák meg a pályázók körét, így erre is tekintettel kell lennünk. Az elbírálásnál külön fejezet foglalkozik a cég pénzügyi helyzetével, és külön az energetikai megvalósítási célokkal. Ezeket pontozzák a bírálók, és az elért összpontszámnak megfelelően lehet sikeres a pályázat.
 1. Köztartozás-mentesség
  Fontos, hogy a pályázó magánszemélyt és a vállalkozást semmilyen köztartozás ne terhelje, különben nem leszünk jogosultak elindulni a pályázatokon.
 1. Önmagunk ellenőrzése
  Enélkül nem is lehet. Pályázatíró szakemberrel történő konzultációk alkalmasak lehetnek arra, hogy a részletkérdésekben megfelelő támpontot adjanak. Ezen kívül a pályázatnak megvannak a maga formai követelményei. Beadás előtt mindenképpen meg kell nézetni egy avatott szemmel, hogy megfeleljen az anyag az előírásoknak. Ez egy olyan banánhéj, amin a legkönnyebb elcsúszni.

A vállalkozások számára jelenleg elérhető majd egytucat pályázatról a VGF cikke nyújt tájékoztatást.

„Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó villamosenergia-termelő rendszerek telepítésével"
Feltehetőleg 2017 tavaszán jelenhet meg a KEHOP-5.1.2-17 kódszámú pályázat, amely kizárólag a hálózatra visszatermelő rendszereket támogatja, nem a háztartási felhasználást. A támogatással 1000 és 3000 milliárd forint között igényelhető összeg, akár 45%-os támogatási intenzitással. A támogatási kérelmeket kizárólag vállalkozások nyújthatják be.

A pályázat során támogatható tevékenységek:

 • Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött, megújuló alapú villamosenergia-termelés és a megtermelt energia értékesítése.
 • Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött, megújuló alapú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés és a megtermelt hő- és villamos energia értékesítése.

A támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%-a, maximális mértéke az összes elszámolható költség 45%-a. Utóbbi akkor lehetséges, amennyiben a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható. A pályázat benyújtásának határideje egyelőre még nem ismert.

Magánszemélyeknek

Otthon Melege program (pályázni 2017. július 01. napjától lehet a források kimerüléséig). A támogatás folyósítása minden esetben a kedvezményezett felé történik, utólagos finanszírozással, a teljes bekerülési költség kifizetésének igazolását követően. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az alább látható maximális 55%-os támogatás esetén a legalább bő 4,5 milliós beruházást előre, saját zsebből kell megvalósítani, és az erről keletkezett, benyújtott számlák alapján kapjuk meg a támogatást utólag. A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával nyújtható be.

Azok pályázhatnak, akiknek:

 1. 1996 előtt épült és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkezik az épülete,
 2. egylakásos (önálló) családi háza van (ha egy épületben két vagy több lakás van, vagy egy helyrajzi számon több épület, lakás van, akkor nem pályázhat),
 3. legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkezik,
 4. a lakás a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában van, és a pályázat benyújtását megelőzően használatban volt, vagyis lakott volt (amit közüzemi számlákkal igazolni kell), azonos témában 10 éven belül nem nyert pályázatot.

A támogatás igénybe vehető:

 • nyílászárócsere,
 • hőszigetelés: homlokzati, födém vagy lakott tetőtér szigetelése,
 • napelem (elektromos áramtermelő), napkollektor (melegvíz-termelő) beépítése,
 • fűtéskorszerűsítés, kondenzációs, faelgázosító, biomassza-, pelletkazán beépítése.

A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek

 • 55%-a, de maximum 2,5 millió Ft, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
 • 50%-a, de maximum 2 millió Ft, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
 • 45%-a, de maximum 1,5 millió Ft, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
 • 40%-a, de maximum 1,25 millió Ft, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében.
 • A támogatás mértéke a fejlesztéssel várhatóan elérhető minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900 Ft; azzal, hogy az igényelhető támogatás maximális összege 1,25-2,5 millió Ft a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően épületenként és magánszemélyenként.

Ingyen hitel az otthon melegéhez

Az Otthon Melege Program kiegészítéseként, vélhetően február végétől új energiatakarékossági pályázatok jelennek majd meg, amelyekkel 0 százalékos kamatozású, visszatérítendő hitelt igényelhetnek az érintettek. A támogatási körbe minden eszköz belefér, ami legalább 1 kilowattóra energiát meg tud takarítani. A támogatás a fűtéskorszerűsítéstől a nyílászárócserén át a szigetelésig bármire felvehető. Lakóközösségek, lakások, társasházak, családiház-tulajdonosok, magánszemélyek kérhetik, családi házaknál 500 ezer forinttól 10 millió forintig, lakásoknál pedig 500 ezer forinttól 7 millió forintig lehet támogatást igényelni. A pályázathoz 10 százalék önrész kell.

Ez a program utófinanszírozású, az ügyfelek a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) pontokon keresztül igényelhetik, költség- és kamatmentesen.

Ingyen hitel megújuló alapú áramot termelő rendszerek telepítésére

Elérhető a VEKOP-5.2.1-16 kódszámú hitelprogram felhívás-tervezete, melynek keretein belül lehetséges a lakóépületek energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységekre kérelmet benyújtani. A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetésre kerülő pályázatra a Magyar Fejlesztési Bank által kialakított MFB Pontokon lehet majd jelentkezni, várhatóan 2017 májusától. A hitelprogram keretében 2022. december 31-ig lehet kölcsönkérelmet benyújtani.

Ez a program a VEKOP keretében Budapesten és Pest megyében nyílik meg, de hamarosan a többi régióban is elérhető lesz a KEHOP-ban. A kölcsönfelvevők természetes személyek és társasházak vagy lakásszövetkezetek lehetnek. Az igényelhető hitel természetes személy esetén 1-10 millió forintig terjedhet, társasház vagy lakásszövetkezet kölcsönfelvevő 1-7 millió forint közti összeget kérelmezhet 0%-os kamattal.

A hitelprogramban elszámolható költségek az energiahatékonyság javításához és a megújuló energiaforrást hasznosító berendezések kialakításához kapcsolódó tevékenységek. Természetes személy hiteligénye társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése esetén kizárólag az energiahatékonyság növelésére irányulhat.

Elszámolható költségek energiahatékonyság növelése esetén:

 • hőszigetelés,
 • nyílászárók cseréje,
 • árnyékoló szerkezetek beépítése,
 • fűtési és használati meleg víz korszerűsítése,
 • hővisszanyerő berendezés korszerűsítése,
 • világítási rendszerek energiatakarékossá való átalakítása.
 • Társasház vagy lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén lehetséges továbbá a közös használatú gépészeti rendszerek korszerűsítése és cseréje, valamint a szellőző- és hűtőberendezések cseréje is.

 Elszámolható költségek megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek esetén:

 • napkollektoros rendszer,
 • brikett-, pellet-, faapríték-, faelgázosító kazánrendszer,
 • napelemes rendszer,
 • hőszivattyús rendszerek.

Az önerő elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. A kölcsön kamata fix 0%/év, továbbá nem kerül felszámításra a kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj és a szerződésmódosítás díja sem. A kölcsön futamideje a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, a szerződéskötést követően a projektet 18 hónapon belül be kell fejezni.

EnergetikaEnergiahatékonyság